ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

I. ສະພາບລວມຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ:

   ແຂວງຄຳມ່ວນ ກໍແມ່ນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ອັນພິລະອາດຫານໃນການຕ້ານຈັກກະພັດຕ່າງດ້າວຜູ້

ຮຸກຮານໃນສະໃໝກ່ອນແມ່ນໄດ້ຖຶກສົງຄາມທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງເຊິ່ງສົງຄາມໄດ້ປະຮ່ອງຮ່ອຍປະຫວັດ

ສາດໄວ້ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ບໍ່ມີວັນຫຼົງລືມໄດ້ຂອງຊາວແຂວງຄຳມ່ວນເຊັ່ນ:   ບັ້ນຮົບການຕໍ່ສູ້

ປ້ອງກັນຕົວເມືອງທ່າແຂກໃນວັນທີ21ມີນາ ປີ1946 ຕ້ານຈັກກະພັດລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງຜູ້ຮຸກຮານເຊິ່ງ

ນຳໂດຍທ່ານ:    ສະເດັດເຈົ້າສຸພາ ນຸວົງ, ທ່ານ ສິງກາໂປ ສີໂຄດຈຸນລະມະນີ ແລະ ທ່ານອື່ນໆອິກທີ່ໄດ້ຢູ່

ໃນເຫດການຄັ້ງນັ້ນ  ສົງຄາມແມ່ນໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນທີ່ສຸດເຊິ່ງໄດ້ເຂັນຂ້າປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍລິສຸດລົ້ມຕາຍ

ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພັນຄົນຈົນເລືອດນອງນ້ຳຂອງ. ບັນດາເມືອງພາກຕາເວັນອອກຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ

ກໍຖຶກສົງຄາມທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງມີຮ່ອງຮອຍເສດເຫຼືອຈາກສົງຄາມຫຼາຍຢ່າງ

ທີ່ຫຼົງເຫຼືອໄວ້ໃນດິນແດນແຫ່ງນີ້ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດ ເມືອງມະຫາໄຊ, ເມືອງຍົມມະລາດ, ເມືອງນາກາຍ

ແລະ ເມືອງໄຊບົວທອງ.   ຍັງມີລູກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຊິ່ງມັນໄດ້ຄຸ້ມຄອງຊີວິດການ

ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນການທຳມາຫາກິນຢ່າງຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກນອກຈາກນີ້ປະຊາຊົນຊາວແຂວງຄຳມ່ວນ

ມີມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ພິລະອາດຫານເປັນຕົ້ນແມ່ນ:   ປະຊາຊົນຊາວເມືອງໜອງບົກໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຈັກກະພັດຜູ້

ຮຸກຮານ.

II. ສະຖານະພາບຂອງແຂວງຄຳມ່ວນໃນປັດຈຸບັນ:

    ແຂວງຄຳມ່ວນຕັ້ງຢູ່ພາກກາງຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ແຄບທີ່ສຸດຂອງປະເທດ, ທິດເໜືອ

ຕິດກັບແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບແຂວງ ກວາງບິງ

(ສສຫວຽດນາມ), ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບແຂວງນະຄອນພະນົມ (ປະເທດໄທ) ເຊິ່ງມີແມ່ນ້ຳຂອງຂັ້ນເປັນ

ເຂດແດນ,  ແຂວງຄຳມ່ວນມີເນື້ອທີ່ 16.7000 ຕາລາງກິໂລແມັດ,  ປະກອບມີ 9 ເມືອງຄື: ເມືອງທ່າແຂກ

ເມືອງມະຫາໄຊ,  ເມືອງໜອງບົກ,  ເມືອງຫີນບູນ,  ເມືອງຍົມມະລາດ,  ເມືອງບົວລະພາ, ເມືອງນາກາຍ

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ເມືອງໄຊບົວທອງ,ປະກອບມີ 603 ບ້ານ,ມີ 62.204 ຄອບຄົວ,     ມີພົນລະເມືອງ

ປະມານ 334.470 ຄົນ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງກວມເອົາ 20 ຄົນ/ກມ2,   ອັດຕາການ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງ  2.5    ມີເສັ້ນທາງເລກທີ  13  ຜ່ານແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ແລະ ເສັ້ນ

ທາງເລກທີ   12   ແຕ່ເມືອງທ່າແຂກອອກສູ່ຊາຍແດນຫວຽດນາມ.     ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ

ແຂວງແມ່ນດ້ານກະສິກຳ,ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມາຈາກການຜະລິດກະສິກຳ,ອຸດສາຫະກຳໄມ້

ອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ.ແຂວງຄຳມ່ວນຍັງເປັນສູນກາງການຜະລິດໄຟຟ້າ

ທີ່ສຳຄັນແຫ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດຄື:     ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳເທີນ   2   ເຊິ່ງມີກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າເຖິງ

1,080MWດັ່ງນັ້ນໃນປັດຈຸບັນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງຄຳມ່ວນກໍມີອັດຕາການຂະ

ຫຍາຍຕົວໃນລະດັບປານກາງຂອງປະເທດ 8,3 ຂອງ GDP ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຄົນ $ 500.

III.ການຈັດຕັ້ງເຄື່ືອນໄຫວ(ອະດີດພະນັກງານການນຳ)  ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

    ແຂວງຄຳມ່ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປັດຈຸບັນ:

- ປີ 1960-1961: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ (ບຸ່ງເບົາ, ກອງຂົນຂວາຍ)

ທ່ານ: ຄູນຄຳ ຫຼື ຄຳພອນ, ເປັນຫົວໜ້າໂຄສະນາອົບຮົມຂົນຂວາຍສຶກສາ

- ປີ 1962-1963: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ: ນາກະຕັງ

ທ່ານ: ສຸດຕາ ໄຊຄຳຜັນ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1963-1964: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ: ນາໄຮ

ທ່ານ: ຈານບຸນ ພາສີນຸວົງ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1964-1965: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ: ກວນໂພ

ທ່ານ: ຈານບຸນ ພາສີນຸວົງ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1965-1966: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ກວນໝໍ້ບ້ານ: ອີລານ

ທ່ານ: ຈັນດີ ທອງຄຳສີ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1967-1968: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ກວນໂພບ້ານ: ອີລານ

ທ່ານ: ຈານງາມ ວິລະບຸດ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1969-1970: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ກວນໂພບ້ານ: ອີລານ

ທ່ານ: ຈານລົບ ສິງຫາລາດ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1970-1975: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູບ້ານ: ຫ້ວຍນ້ຳເຢັນ (ຍ້າຍມາຈາກ ກວນໝໍ້)

ທ່ານ: ນວນຕາ ຈັນທະວົງ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1976-1980: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ຫ້ວຍສະຄາມ, ເມືອງທ່າແຂກ

ທ່ານ: ຈານໃຈ ພົມມະໄຊ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1980-1984: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ເມືອງທ່າແຂກ

ທ່ານ: ນວນຕາ ຈັນທະວົງ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1985-1991: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ເມືອງທ່າແຂກ

ທ່ານ: ສາຍຄຳ ພວງວິໄລ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1992-1993: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ເມືອງທ່າແຂກ

ທ່ານ: ຄຳຟອງ ທຳມະວົງ, ເປັນຫົວໜ້າ

- ປີ 1994-2006: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ເມືອງທ່າແຂກ

ທ່ານ: ບຸນເພັງ ບຸດທະວົງ, ເປັນຫົວໜ້າ

 

 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting