ວິ​ໃສ​ທັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ ຮອດ​ປີ 2030 ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ

ວິ​ໃສ​ທັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ ຮອດ​ປີ 2030
ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ສຶກ​ສາ ຮອດ​ປີ 2025 ແລະ ແຜນ​ພັດ​ທະນາ
ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ 5 ປີ ຄັ້ງ​ທີ່ VIII
( 2016 - 2020 )


ວິ​ໃສ​ທັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ ຮອດ​ປີ 2030 ,ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ສຶກ​ສາ ຮອດ​ປີ 2025 ແລະ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ
5 ປີ ຄັ້ງ​ທີ VIII ( 2016 - 2020 )

ດາວ​ໂຫຼດ

ຜົນການຊັບຊ້ອນລັດຖະກອນໃໝ່ ສົກຮຽນ: 2014-2015

ຜົນການຊັບຊ້ອນລັດຖະກອນໃໝ່ (ຄູສອນ) ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຄໍາມ່ວນ ສົກຮຽນ: 2014-2015

ເມືອງທ່າແຂກ:

ເມືອງມະຫາໄຊ, ເມືອງໜອງບົກ:

ເມືອງຫີນບູນ:

ເມືອງຍົມມະລາດ:

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ:

ເມືອງໄຊບົວທອງ:

ເມືອງຄູນຄໍາ:

 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ແຈ້ງການແລະຂໍ້ຕົກລົງ.
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting