ຜົນການຊັບຊ້ອນລັດຖະກອນໃໝ່ (ຄູສອນ) ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຄໍາມ່ວນ ສົກຮຽນ: 2014-2015

ເມືອງທ່າແຂກ:

ເມືອງມະຫາໄຊ, ເມືອງໜອງບົກ:

ເມືອງຫີນບູນ:

ເມືອງຍົມມະລາດ:

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ:

ເມືອງໄຊບົວທອງ:

ເມືອງຄູນຄໍາ:

 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສປປລາວ, Tel/Fax: 051 212101 (020 23264006), Email:educationkm@kmes.edu.la 2011 ຜົນການຊັບຊ້ອນລັດຖະກອນໃໝ່ ສົກຮຽນ: 2014-2015 .
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting